GALLERIES

Galleri Dropsfabrikken

ungbjork

Velkommen til utstillingsåpningen Superblue, 4. april kl. 19:00.

Annette Kierulf og Caroline Kierulf jobber individuelt innenfor et felles prosjekt der tresnittet står sentralt. Med sin mangeårige eksperimentering med tresnittet har de stått i front for revitaliseringen av dette mediet i Norge. Spesielt har de utforsket fargetresnittet og puslespillteknikken, som først ble utviklet av Edvard Munch.

Utstillingen Superblue kretser tematisk rundt familierelasjoner, feminisme og menneskets forhold til naturen. Arbeidene kan ofte starte med en undersøkelse av et minne, et synsinntrykk fra omgivelsene eller en følelse som for eksempel melankoli, sårbarhet og mangel på kontroll. I Caroline Kierulfs arbeid She Stepped Into the Family Trap kommenterer hun våre forventninger knyttet til morsrollen og hvordan man lett kan bli innhentet av fortidens rollemodeller når man stifter familie. I Companion Beings arbeider hun med de organiske formers møte med det geometriske rutenettet, trærnes møte med byens arkitektur i en abstrahert og forenklet form. Annette Kierulf viser arbeider som Kald morgen og Vinterdvale hvor hjemmet og hjemmets omgivelser står sentralt. I disse arbeidene forsøker hun å oppnå en balanse mellom det idylliske og det tiltrekkende på den ene siden, og det uhyggelige og det truende på den andre.

Allworkiscollaborative
Andromeda-again
Aprilsnø
Blekksopp
Companion
Det-sorte-huset
Detforbudtespråket
enetteren
Etter-regn
Familytrap
Fire-busker
Fire-tulipaner
Fra-Leirvika-speiling
Fullmåne
Gjensyn
Greiner
Interiør-med-bøker
Kald-morgen
Lampen-blå
Lite-hagespøkelse


I utstillingen vises også en installasjon med porselensobjekter. Her undersøker de om porselen, et materiale som tradisjonelt er forbundet med noe skjørt og forfinet, også kan uttrykke råhet. Gjennom arbeidsprosessen med materialet utfordres denne tradisjonen og andre sider ved porselensleiras egenskaper synliggjøres. På denne måten ønsker de å la det prosessuelle understreke en antiautoritær og humoristisk holdning i verket.


Galleri Dropsfabrikken - historie:
Dropsfabrikken ble etablert april 2017, i et gammelt fabrikklokale i Ila, Trondheim. Vårt satsningsområde vil først og fremst være den norske samtidskunsten. Gjennom utstillingene ønsker galleriet å skape en ny møteplass for den visuelle kunsten i Trondheim, der vår visjon vil være å bygge opp under, og promotere kunstnere vi mener er betydningsfulle i vår tid.

dropsfabrikken paper drawing


En tendens i norsk samtidskunst er en forsterket interesse for håndverket og materialets betydning, og dette vil danne utgangspunkt for vårt utstillingsprogram. Gjennom 5-7 skiftende utstillinger i året, der kunstnere sammenstilles på nye og kanskje uventede måter, vil vi vektlegge formidling av utstillingene gjennom kurs og foredrag for å skape gode kunstopplevelser.

galleridropsfabrikken logo
GALLERI DROPSFABRIKKEN

Phone: +47 480 52 740

logo facebook Visit us on Facebook

Web: www.dropsfabrikken.com

Nedre Ila 27, Trondheim